Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản là một trong những thế mạnh nổi trội của HODECOLAND. Luật sư của chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng phương án đầu tư, xin phê duyệt dự án và triển khai các giao dịch bán, cho thuê bất động sản, cụ thể:

  • Tư vấn triển khai dự án đầu tư kinh doanh bất động sản:

– Đánh giá tính pháp lý dự án bất động sản: Trên cơ sở những kiến thức và kinh nghiệm mà luật sư của HODECOLAND đã tích lũy, kết hợp với sự tham vấn ý kiến từ các Cơ quan chức năng có liên quan, HODECOLAND cung cấp ý kiến pháp lý nhằm hỗ trợ khách hàng lựa chọn giải pháp, mô hình thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản;

– Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục hành chính có liên quan để đạt được các phê chuẩn/chấp thuận cần thiết để triển khai dự án bất đồng sản (chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt phương án quy hoạch, kiến trúc, phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, quyết định giao đất…);

– Hỗ trợ khách hàng đàm phán, ký kết các hợp đồng đầu tư, xây dựng nhằm triển khai dự án;

– Hỗ trợ khách hàng là chủ đầu tư các dự án bất động sản trong các giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản…

  • Tư vấn thực hiện giao dịch bất động sản:

– Đánh giá hồ sơ pháp lý của bất động sản, tư vấn cho khách hàng phương án thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng (phương án đặt cọc, tiến độ thanh toán, các điều kiện thực hiện giao dịch…) nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng;

– Hỗ trợ đàm phán, thương lượng và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng bất động sản;

– Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

  • Thế chấp bất động sản:

Tư vấn các vấn đề liên quan đến thế chấp bất động sản, giải chấp, thực hiện các giao dịch trong thời gian thế chấp…

  • Đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp phát sinh

Luật sư của HODECOLAND sẽ tham gia đàm phán, hòa giải hoặc tham gia tranh tụng tại Tòa án để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, mua bán, cho thuê bất động sản nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.